Japanese Traditional Colors – Brown & Orange

BROWN & ORANGE

“Daidai” means a bitter orange.
“Cha” of “Chairo” means Japanese green tea, and brownish colors were generated by decocted green tea. Chairo became fashionable and various chairo colors were produced in Edo era.

*An example of coordination of kimono is here.

Typical brownish colors and their Japanese name

kurocha
kurotobi
kogecha
kurogaki
susutakeiro
chakasshoku
momosiocha / youkan-iro
sekikasshoku
tobiiro
ebicha
kurikawacha
kourozen
indoaka
azukiiro
kuriiro
kobicha
kyarairo
shibugamiiro
ginsusutake
edocha
hashibamiiro
soudenkaracha
suzumecha
kakishibuiro
kakicha
benikaba
benitobi
kuriume
hiwadairo
benihihada
kuwazome / kuwanomiiro
kogarekou
choujicha
kitsuneiro
fushizome
shikancha
namakabeiro
rikyuucha
kurumizome
rikyuushiracha
amairo
shiracha
rakudairo
kurumiiro
kohakuiro
choujizome / choujiiro / kouzome
kigaracha
anzuiro
kincha
hajizome/ hajiiro
kuchiba
yamabukicha
komugiiro
mokuran
kouiro
asakuchinashi
usukou
araigaki / sharegaki
usugaki
nikuiro / shishiiro /hadairo / hitoiro
akashirotsurubami
akakuchiba
kokikuchinasi
akakou
tokigaracha
enshuucha
nikkeiiro
kabairo
sohi
ninjinniro
kakiiro
outan
benihi
terigaki
ake
menouiro
kabacha
edocha
bengarairo
hihadairo
senchairo
taishairo
higosusutake
rokoucha
benikeshinezumi
mirucha
sensaicha
aikobicha
rikancha
miruiro
iwaicha
baikoucha / kusayanagi
uguisucha
chairo
kasshoku
karacha
nataneyuiro
kokeiro
kimirucha
hiwacha
yanagicha
kitsurubami
ameiro
kareiro
daidaiiro
mikan-iro
kanzouiro / koujiiro
koujiiro
kiaka
beniukon
anzuiro
benikouji
tabakoiro
shibugamiiro
umezome
danjuroucha
tobiiro
sabiiro
senzaicha

Japanese Traditional Colors – Brown & Orange」への1件のフィードバック

コメントは受け付けていません。